خرید کارتن در مشهد
1398/17/12

سایت مهتاب کارت افتتاح شد

برای شروع به این توضیحات کاملا توجه فرمایید. زمانی که کارتن به شکل مکعب است مشتری به ما اندازه داده و قیمت محاسبه شده ورق خام و کاملا باز است، به راستای فلوت کارتن عرض گفته میشود و جهت دیگر طول کارتن، (روش محاسبه ابعاد کلی کارتن) در این ابعادی که مشتری به ما داده است طول 40 سانت میباشد در این کارتن ما 2تا 40 سانت داریم، عرض 20 سانت میباشد و 2تا 20 سانت داریم و4سانت داخل کارتن چسب خورده که کارتن را […]