خرید کارتن ارزان
1398/17/12

سایت مهتاب کارت افتتاح شد

برای شروع به این توضیحات کاملا توجه فرمایید. زمانی که کارتن به شکل مکعب است مشتری به ما اندازه داده و قیمت محاسبه شده ورق خام و کاملا باز است، به راستای فلوت کارتن عرض گفته میشود و جهت دیگر طول کارتن، (روش محاسبه ابعاد کلی کارتن) در این ابعادی که مشتری به ما داده است طول 40 سانت میباشد در این کارتن ما 2تا 40 سانت داریم، عرض 20 سانت میباشد و 2تا 20 سانت داریم و4سانت داخل کارتن چسب خورده که کارتن را […]
1399/03/06

خرید و تهیه کارتن ارزان

کارتن ارزان یا کارتن اقتصادی را باید با کارتن بی کیفیت متمایز کرد چرا که مطمئنا کارتن بی کیفیت ارزان در نهایت امر و بعد از محاسبه سود و زیانها متوجه خواهیم شد که استفاده از آن در نهایت امر باعث زیان تولید کننده می گردد که مصداقی است از ضرب المثل نان و پیاز با دل درد بعد، از چلو کباب گرانتر میشود. بسته بندی کالا تنها قرار دادن محصول در یک پوشش نخواهد بود و باید پرسه حمل و نقل و جابجائی از […]